Tristan Keuris CD in Emergo Classics. More reviews

Tristan Keuris EMERGO CLASSICS EC 39072

Two String Quartets [resp. 1982 and 1985], Concertino for String Quartet and Bass Clarinet [1776-77, rev. 1979], Clarinet Quintet [1988]

de Volkskrant (Holland)

Throughout his life, Tristan Keuris (1946-1996) searched for a musical language that should be both accessible and right up to date. In his First String Quartet [1982] one can trace the imprints of Bartók, and through Bartók of Beethoven also. In his Second String Quartet, which he composed three years later, he already had sang himself free from these traces. The Orpheus Quartet, an international ensemble, have delivered high-quality interpretations of both works. More flawless even are the recordings of the Concertino for String Quartet and Bass Clarinet from the late 1970s and the Clarinet Quintet from 1988. Thanks to the contribution of José-Luis Estellés, a clarinet player who excels in virtuosity and litheness. In the latter piece it is obvious moreover, that the clarinet was Keuris’s favourite instrument: out of a most remarkable resourcefulness unfolds a marvellous sonorous world bearing a totally unique signature.

[de Volkskrant is a prominent Dutch daily newspapers, its music department to be considered the most influential.]

Tristan Keuris [1946-1996) was zijn hele leven op zoek naar een toontaal die toegankelijk en toch van deze tijd was. In zijn Eerste strijkkwartet uit 1982 spreekt Bartók – en via Bartók ook Beethoven – een woordje mee, maar in zijn drie jaar later gecomponeerde Tweede strijkkwartet had hij zich daar weer van losgezongen. Het Orpheus Quartet, een internationaal gezelschap, levert op zijn nieuwe cd hoogwaardige vertolkingen van deze beide werken. Nog gaver zijn de registraties van het Concertino voor strijkkwartet en basklarinet uit de late jaren zeventig en het Klarnetkwintet uit 1988, dankzij het aandeel van José-Luis Estellés, een klarinettist die uitblinkt in virtuositeit en lenigheid. Vooral in het laatste werk is goed te horen dat de klarinet Keuris’ favoriete instrument was: vanuit een grote melodische vindingrijkheid ontvouwt zich een schitterende klankwereld van volstrekt eigen signatuur.
[Frits van der Waa]

 

Klassieke Zaken (Holland)

In his exploratory expedition for a voice from his own, the Dutch composer Tristan Keuris [1946-1996] never renounced what history brought forth. Especially Mahler, Stravinsky and Webern left clues in his oeuvre. Without reacting against tonality, he did put an impressive mark on the world of music. His symphonic pieces are being put on the repertoire regularly. The Orpheus Quartet demonstrate on this splendid CD that Keuris was able create a world of his own in chamber music also.. Through this French-Rumanian-Dutch ensemble, consisting of Charles-André Linale en Emilian Piedicuta [violin], Emile Cantor [viola] en Laurentiu Sbarcea [cello], the two String Quartets come through as sound compositions based on clearly defined material. The Spanish clarinet player José-Luis Estellés takes part in the Clarinet Quintet [1988] and the Concertino for String Quartet and Bass-clarinet from the late 1970s. In the latter piece the bass clarinet isn’t considered a solo instrument, for its sonorous depth adds a special dimension to the sound of the strings. The Clarinet Quintet enables Estellés his qualities in a rich and pure sound, nearly without vibrato.

Klassieke Zaken, a regular CD-magazine [edition: 40.000] circulating through stores specialized in classical music.

De Nederlandse componist Tristan Keuris [1946-1996] heeft in zijn ontdekkingsreis naar een eigen geluid nooit de fundamenten van de geschiedenis willen verloochenen. Vooral de composities van Mahler, Stravinski en Webern hebben sporen nagelaten in zijn oeuvre. Zonder zich drastisch tegen tonale muziek af te zetten, heeft hij een indrukwekkend stempel gezet op de muziekwereld. Zijn werken voor symfonieorkest zijn tot belangrijke repertoirestukken uitgegroeid. Het Orpheus Quartet laat op deze schitterende cd horen dat Keuris ook op het gebied van de kamermuziek een heel eigen wereld kon scheppen. Het Frans-Roemeens-Nederlands kwartet, bestaande uit Charles-André Linale en Emilian Piedicuta [viool], Emile Cantor [altviool] en Laurentiu Sbarcea [cello] laat de twee strijkkwartetten klinken als hechte bouwwerken die gebaseerd zijn op helder afgebakend materiaal. De Spaanse klarinettist José-Luis Estellés speelt met de leden van het Klarinetkwintet [1988] en het Concertino voor strijkkwartet en basklarinet van Keuris uit de jaren zeventig. Hierin is de basklarinet niet nadrukkelijk als solist aan het woord, maar gaat de sonore diepte van het instrument als een extra dimensie op in het strijkersgeluid. Het Klarinetkwintet toont de solistische kwaliteiten van Estellés in rijke, pure, bijna vibratoloze klanken.
[Béla Luttmer]

Dutch Classical Radio Station

Chamber music by Tristan Keuris
September 23- Four highlights from the chamber music by Tristan Keuris are combined on this CD, with as absolute topper the clarinet quintet. Keuris made his name primarily as a symphonic composer, but that doesn’t alter the fact that his chamber music also deserves every attention. It is particularly rich music that is undeniably connected to the history of classical romantic music, but at the same time is surprisingly original and with it’s own voice.
The history of the origin of the quartets (and the clarinet quintet) is tightly bound up with the renowned Orlando Quartet, and for this reason it wasn’t such a simple task for the Orpheus Quartet to make this music their own. That they succeeded with flying colours comes through their unconditional abandonment to this music: they audibly enjoy every note.
Jose-Luis Estelles is a sublime clarinettist who plays with the same abandonment. Therefore this recording of the clarinet quintet has become a passionate and unstoppable plea for Keuris’ chamber music: he who dares to listen is guaranteed to be won over.

Kamermuziek van Tristan Keuris
23 september – Vier hoogtepunten uit de kamermuziek van Tristan Keuris zijn gecombineerd op deze cd, met als absolute topper het klarinetkwartet. Keuris heeft vooral naam gemaakt als symfonicus, maar dat neemt niet weg dat ook zijn kamermuziek alle aandacht verdient. Het is bijzonder rijke muziek die onmiskenbaar verbonden is met de klassiek romantische muziekgeschiedenis, maar die tegelijkertijd overrompelend origineel en eigen is.
De ontstaansgeschiedenis van de strijkkwartetten (en het klarinetkwintet) is nauw verbonden aan het roemruchte Orlando Kwartet en het was dus geen eenvoudige opgave voor het Orpheus Kwartet om zich deze muziek toe te eigenen. Dat het hen met vlag en wimpel gelukt is komt door hun onvoorwaardelijke overgave aan deze muziek: ze genieten hoorbaar van elke noot.
José-Luis Estellés is een subliem klarinettist en speelt met dezelfde overgave. Daarmee is de opname van het klarinetkwartet een hartstochtelijk en onstuitbaar pleidooi voor Keuris’ kamermuziek geworden: wie zich eraan waagt geeft zich gegarandeerd gewonnen.